Δικαιολογητικά εγγραφής σχολικού έτους 2022-2023Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε κατά την εγγραφή μαθητών στην Α' Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23:

Αίτηση Εγγραφής (κατεβάστε την από εδώ)

Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης. Εκτυπώνεται από την εφαρμογή: e-eggrafes.minedu.gov.gr

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή/μαθήτριας

Μια πρόσφατη φωτογραφία

Ατομικό δελτίο υγείας (κατεβάστε το από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για εγγραφή στο Γενικό Λύκειο (κατεβάστε τη από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του έτερου κηδεμόνα (κατεβάστε τη από εδώ)

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να σταλούν στο email: evi.mavro@gmail.com με την επισύναψη στο θέμα: Εγγραφή στην Α΄ Λυκείου και το όνομα του μαθητή.Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23:

Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης. Εκτυπώνεται από την εφαρμογή: e-eggrafes.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να σταλούν στο email: evi.mavro@gmail.com με την επισύναψη στο θέμα: Εγγραφή στην Β΄ ή Γ΄Λυκείου και το όνομα του μαθητή.