Δικαιολογητικά εγγραφής σχολικού έτους 2021-2022


Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε κατά την εγγραφή μαθητών στην Α' Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-22:

Αίτηση Εγγραφής (κατεβάστε την από εδώ)

Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης. Εκτυπώνεται από την εφαρμογή: e-eggrafes.minedu.gov.gr

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή/μαθήτριας

Μια πρόσφατη φωτογραφία

Ατομικό δελτίο υγείας (κατεβάστε το από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για εγγραφή στο Γενικό Λύκειο (κατεβάστε τη από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του έτερου κηδεμόνα (κατεβάστε τη από εδώ)

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-22:

Αίτηση Εγγραφής (κατεβάστε την από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για εγγραφή στο Γενικό Λύκειο (κατεβάστε τη από εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του έτερου κηδεμόνα (κατεβάστε τη από εδώ)

Εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης