Εγκαταστάσεις Σχολείου


Το σχολείου μας αποτελείται από τρεις ορόφους.

Στο ισόγειο βρίσκονται:

 • Γραφείο Διευθυντή
 • Γραφείο Υποδιευθυντή
 • Γραφείο Υποδιευθυντή- Γραμματεία
 • Γραφείο Καθηγητών
 • Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
 • Σχολική Βιβλιοθήκη
 • Αίθουσα Διδασκαλίας 4

Στον 1ο όροφο βρίσκονται:

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας
 • Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
 • Αίθουσες Διδασκαλίας: 9, 10, 11, 12, 13, 14

Στον 2ο όροφο βρίσκονται:

 • Δύο Εργαστήρια Πληροφορικής: 15, 16
 • Αίθουσες Διδασκαλίας: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Στο υπόγειο του σχολείου βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας 1 και 2.
Κατόψεις σχολείου


(Κάτοψη Ισογείου)

(Κάτοψη 1ου Ορόφου)

(Κάτοψη 2ου Ορόφου)