Διοίκηση Σχολείου 2017-2018Διευθυντής

Κάππος Ιωάννης ΠΕ 19 (http://kapposit.gr/)

Υποδιευθύντριες

- Μαυροπούλου Εύη ΠΕ 06
- Χατζηκωνσταντινίδου Δημόκλεια ΠΕ 10