Διοίκηση Σχολείου 2018-2019Διευθυντής

Κάππος Ιωάννης ΠΕ 19 (http://kapposit.gr/)

Υποδιευθύντριες

- Μαυροπούλου Εύη ΠΕ 06
- Χατζηκωνσταντινίδου Δημόκλεια ΠΕ 10