Διοίκηση ΣχολείουΔιευθυντής

Κάππος Ιωάννης ΠΕ 86

Υποδιευθύντριες

- Μαυροπούλου Εύη ΠΕ 06
- Χατζηκωνσταντινίδου Δημόκλεια ΠΕ 10