Δελτία Εξεταζομένων για τις ΠανελλαδικέςΠαρασκευή 15 Παριλίου 2016

Ενημερώνουμε τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου καθώς επίσης και τους απόφοιτους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015-2016, ότι τα δελτία εξεταζομένων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μάθημα είναι έτοιμα και θα δίνονται από τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (11 Μαΐου 2016).