Δελτία Εξεταζομένων για τις Πανελλαδικές


Παρασκευή 15 Παριλίου 2016

Ενημερώνουμε τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου καθώς επίσης και τους απόφοιτους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015-2016, ότι τα δελτία εξεταζομένων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μάθημα είναι έτοιμα και θα δίνονται από τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (11 Μαΐου 2016).

Εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης