Στο μουσείο υπολογιστικών συστημάτων του Δ.Π.Θ.Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο του μαθήματος της «Τεχνολογίας Επικοινωνιών», οι μαθητές της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β' Λυκείου αλλά και οι μαθητές από το επιλεγόμενο μάθημα «Εφαρμογές υπολογιστών», επισκέφθηκαν το μουσείο υπολογιστικών συστημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που βρίσκεται στην πόλη μας.

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία λειτούργησαν κατά καιρό, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στην αιχμή της τεχνολογίας την εποχή που αποκτήθηκαν, ενώ τώρα έχουν ιστορική αξία.

Κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του 1975, φορητοί υπολογιστές του 1983, διάτρητες κάρτες, τερματικά, μαγνητοταινίες και εξοπλισμοί δικτύου παρήλασαν μπροστά από τα μάτια των μαθητών, δίνοντάς τους το ερέθισμα να αναρωτηθούν πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία.

Κατά την επίσκεψη αυτή, οι μαθητές μας είχαν επίσης τη μοναδική ευκαιρία να ξαναγηθούν στους χώρους του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ, όπου φιλοξενούνται τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πανεπιστημίου και διασυνδέουν περισσότερους από 2.500 υπολογιστές και 30.000 χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας.