Οργανική Χημεία: ΙσομέρειαΔευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Ισομέρεια, ή ισομερισμός (ως αποτέλεσμα επιδράσεων), λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες χημικές ενώσεις αν και αποτελούνται από τα ίδια χημικά στοιχεία, του αυτού αριθμού ατόμων εκάστου, δηλαδή έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο, εντούτοις παρουσιάζουν διαφορές στις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους. Πρώτος που εισήγαγε τον όρον αυτό ήταν ο Σουηδός χημικός Μπερτσέλιους, το 1830.

Πολλοί από τους μαθητές της Β' Λυκείου δεν έχουν το βιβλίο της Α' που χρειάζεται για την αρχή στο μάθημα της Χημείας. Γι' αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στην παρουσίαση που ακολουθεί, για το θέμα της ισομέρειας. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο σε όλους, ακόμη και σε αυτούς που διαθέτουν το βιβλίο. Καλή μελέτη!

Σταματία Μπαχτσιαβάνη, Χημικός