Ηλεκτρονική Σχολική ΤάξηΔευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Εκμετάλλευση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης με την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Τάξης (eclass) για την εκμετάλλευση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εδώ θα βρείτε τα αναλυτικό κείμενο με τις οδηγίες.