Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΚυριακή 22 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Η εγγραφή γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σελίδα https://register.sch.gr/students/. Για την εγγραφή θα χρειαστείτε τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, όπως σημειώνονται στο Έλεγχο Προόδου του Α? τετραμήνου, που έχετε παραλάβει.

Αν δεν γνωρίζετε κάποιο στοιχείο επικοινωνήστε με το σχολείο τηλεφωνικά, το οποίο θα είναι ανοιχτό από 8:30 μέχρι 13:30.

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, αφού θα γίνει η ένταξή τους στο αντίστοιχο τμήμα.

Δύο λόγια για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση:

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο/η καθηγητής/τρια μέσω ειδικής πλατφόρμας κάνει το μάθημα και ταυτόχρονα οι μαθητές/τριες συμμετέχουν από τον υπολογιστή τους, υποβάλλοντας ερωτήσεις, κάνοντας σχόλια, και ότι άλλο θα έκαναν στην πραγματική τάξη.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται μόνον η αποστολή ενός e-mail στους διδάσκοντες των τμημάτων που ανήκουν οι μαθητές/τριες. Οι διδάσκοντες θα τους αποστείλουν ένα e-mail με μία ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία ανήκει η «ηλεκτρονική» τάξη. Οι μαθητές/τριες πρέπει να ακολουθούν το συγκεκριμένο σύνδεσμο με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα αναρτήσουμε στο δικτυακό τόπο του Λυκείου μας.

Εδώ θα βρείτε τα email των καθηγητών του σχολείου μας.

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι διδάσκοντες αναρτούν εργασίες, σημειώσεις και ασκήσεις σε κάποιον δικτυακό τόπο και οι μαθητές υποβάλλουν τις λύσεις, απαντήσεις και απορίες, χωρίς να είναι αναγκαίο να είναι όλοι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι, όπως στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω.

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Ξάνθης,

Ο Διευθυντής

Κάππος Ιωάννης