Λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητώνΤρίτη 5 Μαρτίου 2019

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:

Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βρείτε το έγγραφο εδώ.