Παράταση υποβολής μηχανογραφικούΠέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου πήρε παράταση μέχρι και την 20-7-2020.

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη 16-7-2020 και την Δευτέρα 20-7-2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι δυνατή η ανάκληση του οριστικοποιημένου Μηχανογραφικού Δελτίου, αρκεί να υπάρχει αίτηση με ταυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου στο Λύκειο ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση μέχρι και την Δευτέρα 20-7-2020.