Εγγραφές νέας σχολικής χρονιάςΠέμπτη 30 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ:

- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΗΨΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ e-eggrafes)
- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΛΗΨΗ
- ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ)