Εγγραφές σχολικού έτους 2021-2022Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας, να συμπληρώσουν χειρόγραφα την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται εδώ και να την επιστρέψουν στο σχολείο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επίσης, σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη επιστολή.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας των εγγραφών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Εκ της διευθύνσεως του σχολείου.