Προσομοίωση Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΠαρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι μία από τις 40 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και έχει συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το έτος 1994.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP, ΕΚΝ) οργανώνει περίπου εξακόσιες (600) δράσεις και εντάσσει σε αυτές περίπου είκοσι χιλιάδες νέους (20,000) το χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η πρωτοβουλία αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ πλέον έχει καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και τις διαπολιτισμικές συζητήσεις που απασχολεί 3.000 νέους εθελοντές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία. Στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν περίπου εκατόν είκοσι (120) μαθητές από Λύκεια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν, έτσι, τη δυνατότητα να γνωρίσουν εμάς και τις δράσεις μας και, μέσω αυτών, τα πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σχολείο μας συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(EYP) που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 1/12-4/12/2017.

Οι μαθητές που εκπροσώπησαν το σχολείο ήταν οι Βάιος Χριστοδούλου και Χαράλαμπος Φράγκος. Η γλώσσα εργασιών είναι η Αγγλική.

?EYP was a wonderful experience that I believe I will never forget. It was great and we had really fun. I recommend that everyone who wants to participate to just do it. It helped me with my speaking and my listening too and I believe it made me a better person. It is the first time in my life that I have known someone for just 4 days and feel so convenient with them and sad to leave them. ?
Βάιος ,16

Δείτε παρακάτω και μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση αυτή: