Οικονομική ενίσχυση άπορων μαθητώνΔευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Το Κληροδότημα «Θεόδωρος Ζαλάχας» προκηρύσσει τη χορήγηση ? κατόπιν επιλογής ? χρηματικών βοηθημάτων ως οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους άπορους μαθητές του ν. Ξάνθης, οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2015 ? 2016 σε ΑΕΙ της χώρας και φοιτούν σε αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προϋποθέσεις, η προθεσμίες, τα δικαιολογητικά καθώς επίσης και η αίτηση για την οικονομική ενίσχυση, περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο που επισυνάπτεται.