Αγιασμός Σχολικού Έτους 2020-2021Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης ανακοινώνει ότι ο αγιασμός για το νέο σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η προσέλευση των μαθητών τη Δευτέρα θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 9.30 π.μ.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 10.15 π.μ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 10.45 π.μ.

Η είσοδος των μαθητών/τριών στο κτίριο θα γίνεται αποκλειστικά από τα ενδεδειγμένα σημεία εισόδου (και εξόδου) για κάθε τάξη.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο κτίριο για τους μαθητές/τριες από την κεντρική είσοδο.

Aμέσως μετά την τελετή του Αγιασμού, οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν τα βιβλία μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα αποχωρήσουν.