Προετοιμασία λειτουργίας εφαρμογής e-εγγραφέςΠέμπτη 5 Μαΐου 2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 43887/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23».

Κατεβάστε από εδώ τα σχετικά αρχεία