17 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της ΦτώχειαςΠέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Φτώχεια δεν είναι απλά η έλλειψη εισοδήματος. Είναι η άρνηση στην πρόσβαση σε πόρους, σε δεξιότητες, σε προσωπική ασφάλεια απαραίτητα στοιχεία για το ανθρώπινο δικαίωμά να ζει κανείς με αξιοπρέπεια.

Κάθε άνθρωπος, παντού στον κόσμο, έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή στέγη, σε τροφή, σε νερό, σε υγιεινή, στην παιδεία και την υγεία. Η φτώχεια δεν είναι απλά η έλλειψη εισοδήματος. Είναι η άρνηση στην πρόσβαση σε πόρους, σε δεξιότητες, σε προσωπική ασφάλεια απαραίτητα στοιχεία για το ανθρώπινο δικαίωμά να ζει κανείς με αξιοπρέπεια.

Οι άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση φτώχειας έχουν μικρότερη δυνατότητα να επηρεάσουν τις πολιτικές για τη φτώχεια και πολύ συχνά δεν έχουν καμία δυνατότητα ουσιαστικής αποκατάστασης για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Οι έντονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες είναι πραγματικότητα σε χώρες όλων των πολιτικών χρωματισμών. Το γεγονός αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα έλλειψης πόρων, αλλά κυρίως της έλλειψης βούλησης, της αμέλειας και των διακρίσεων που διαπράττουν κυβερνήσεις.

Προγράμματα Διαρθρωτικής Προσαρμογής που προωθούνται από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, ενθαρρύνουν τις χώρες που δέχονται οικονομική βοήθεια να μειώσουν τις κοινωνικές δαπάνες σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία και έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση των συστημάτων βασικής παιδείας και την υγείας.

Η φτώχεια και η ανισότητα πρέπει να τερματιστούν τώρα και όχι στο μακρινό μέλλον γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια σήμερα. Να σταθούμε στο πλευρό όσων βιώνουν την απόλυτη φτώχεια, όχι μόνο σήμερα αυτή τη συμβολική μέρα, αλλά κάθε μέρα, μέχρι η φτώχεια και η ανισότητα να ανήκουν στο παρελθόν.

Ηλίας Κούλαλης
Καθηγητής Πληροφορικής, 1ο ΓΕΛ Ξάνθης