Βιβλίο Μαθητή
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών(Β' Λυκείου - Μάθημα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Διδάσκοντες Καθηγητές Σχολικού Έτους 2015-2016
Μάθημα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών