Βαθμολογίες Πανελληνίων 2021Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Ανακοινώνονται την Παρασκευή 9 Ιουλίου οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στο σχολείο μας μετά τις 13.00.

Επίσης όσοι μαθητές δεν έχουν πάρει κωδικό ή όσοι απόφοιτοι θέλουν να πάρουν κωδικό για το 10%, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο την ημέρα αυτή, καθώς και όσες ημέρες θα καθοριστούν με νέα εγκύκλιο.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σχολείου.