Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) για να ενημερώνεστε για τις σημαντικότερες νέες αναρτήσεις του σχολείου μας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί για να λαμβάνετε στο ηλετρονικό σας ταχυδρομείο το ενημερωτικό μας δελτίο.