Βιβλίο Μαθητή
Μαθηματικά(Β' Λυκείου - Μάθημα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)

Διδάσκοντες Καθηγητές Σχολικού Έτους 2015-2016
Μάθημα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά
Φυσική